Menu Close

Muzejní spolek v Mikulově, z.s.

Původní Muzejní spolek byl založen v roce 1913. Jeho začátky byly velice skromné: nadšení členové sbírali antikvity a kuriozity, které ponejprv vystavili v roce 1922. Tím byly položeny základy mikulovského muzea. Jeho prvním kustodem a posléze ředitelem se stal PhDr. Karel Jüttner (1883-1959), který po válce rozšířil působnost muzea na celý region. Obnovený Muzejní spolek byl ustaven valnou hromadou 4. září 1992. Za téměř třicet let činnosti uskutečnil mnoho přednášek a vlastivědných procházek. Pořídil několik památníků významných osobností, majících vztah k Mikulovu (např. Jűttner, Lorm, Mucha, Sonnenfels, František Dietrichstein, Gajdoš) a zahájil také rekonstrukci židovského hřbitova. Inicioval několik výstav, koncertů a besed, zasadil se o spartaci archivních hudebních děl nebo pořídil faximile výsad mikulovské židovské obce. V současnosti muzejní spolek spolupracuje zejména s Regionálním muzeem v Mikulově, Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově a Městem Mikulov.

Want to know more?
contact us

Contact us

If you are interested in our services, do not hesitate to contact us. We will answer your question as soon as possible, no later than the next working day.

location on the map