Menu Zavřít

webové stránky obce: www.brezi.cz

Územní plán BŘEZÍ

  • Územní plán Březí ze dne 15.3.2012, v účinnosti dne 11.4.2012
  • Změna č. 1 ÚP Březí ze dne 9.8.2018, v účinnosti dne 12.9.2018
  • Změna č. 2 ÚP Březí ze dne 23.11.2021, v účinnosti dne 17.12.2021

Úplné znění po Změně č. 2 ÚP BŘEZÍ

Územní studie Březí, lokalita „P1“ ZEMANŮV KOPEC

zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 28.08.2023.

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Březí
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227