Menu Zavřít

webové stránky obce:  www.dobrepole.cz

 

Územní plán DOBRÉ POLE

  • Územní plán Dobré Pole ze dne 25.05.2017, v účinnosti dne 16.06.2017
  • Změna č.1 ÚP Dobré Pole ze dne 19.05.2021, v účinnosti dne 12.06.2021

Úplné znění po změně č. 1 ÚP DOBRÉ POLE

REGULAČNÍ PLÁN - Dobré Pole, plocha ZO1

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Dobré Pole
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229