Menu Zavřít

webové stránky obce: www.dolni-dunajovice.cz

Územní plán Dolní Dunajovice

Územní plán Dolní Dunajovice ze dne 29.6.2011, v účinnosti dne  5.8.2011.

Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice ze dne 13.12.2017, v účinnosti dne 5.1.2018.

Změna č. 2 a) Územního plánu Dolní Dunajovice ze dne 1.12.2021, v účinnosti dne 24.12.2021

Úplné znění po Změně č. 2a ÚP Dolní Dunajovice

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Dolní Dunajovice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227

V současné době se projednává

Změna č. 2b ÚP pro veřejné projednání