Menu Zavřít

webové stránky obce: www.horni-vestonice.cz

Územní plán Horní Věstonice

  • Územní plán Horní Věstonice ze dne 21.6.2012, v účinnosti dne 3.7.2012
  • Změna č.1 ÚP Horní Věstonice ze dne 23.09.2021, v účinnosti dne 22.10.2021

Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Horní Věstonice

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Horní Věstonice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229