Menu Zavřít

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svých jednáních dne 30. 11. 2022 a 14. 12. 2022 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí.

Pro volební období 2022 - 2026 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise prevence kriminality, Komise sociální a bytová, Komise pro cestovní ruch a kulturu, Komise pro sport a volný čas, Komise pro architekturu, životní prostředí a dopravu, Komise pro strategický rozvoj, Redakční rada Zpravodaje města Mikulov a Komise dotační.

 

Poradní sbor MVS "dílna"

 • předsedkyně – Mgr. Petra Korlaar
 • Mgr. Ondřej Chrobák
 • Mgr. Petr Kubín
 • Petra Bakó
 • MgA. Filip Hauser Ph.D.
 • Mgr. Marcela Straková
 • Mgr. Veronika Marešová
 • zapisovatelka Bc. Marcela Šimánková (členka komise – NE)

Komise školská

 • předsedkyně – Mgr. Petra Korlaar
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Hana Míčková
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
 • Bc. Renáta Březinová
 • Lenka Říhová
 • Mgr. Alena Židelová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Mgr. Hana Országová
 • zapisovatelka – Ing. Ingrid Klanicová (členka komise – ANO)

Komise prevence kriminality

 • předseda – Mgr. Petr Kulhavý, BA
 • Ing. Vít Radkovič
 • Bc. Romana Michlovská
 • Mgr. Alena Ciklová
 • Ing. Silvie Pospíšilová
 • Mgr. Stanislava Kubíčková
 • MUDr. Milan Poláček
 • Mgr. Alena Židelová
 • zapisovatel – Jiří Hamerník (člen komise – ANO)

Komise sociální a bytová

 • předseda – MUDr. Milan Poláček
 • Mgr. Bohdana Souchopová
 • MUDr. Ivo Koneš
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Mgr. Marta Korandová
 • Lenka Samsonová
 • Sylva Chludilová
 • Mgr. Petr Kulhavý, BA
 • zapisovatelka – Libuše Kuldová (členka komise – ANO)

Komise pro cestovní ruch

 • Předsedkyně Mgr. Jitka Sobotková
 • Ing. Kateřina Korandová
 • Ing. Zuzana Vejmelková
 • Marcela Koňáková
 • Ing. Anna Jurdová
 • RNDr. Jiří Matuška
 • Ing. Markéta Sojková
 • Mgr. Radek Galousek 
 • Ing. Michal Solařík
 • Dušan Klimeš 
 • Zapisovatelka – Bc. Marcela Šimánková (členka komise – ANO)

Komise kultury

 • Předsedkyně – Mgr. Petra Korlaar
 • Petra Bakó
 • Ing. David Gerneš
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Mgr. Anna Jurdová
 • Miloš Škamrada
 • Mgr. Ilona Salajková
 • Zdeněk Slavík
 • Zapisovatelka – Bc. Marcela Šimánková (členka komise – ANO)

Komise pro sport a volný čas

 • předseda – Tomáš Zejda ml.
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Petra Ivičičová
 • Stanislav Baláž
 • Jan Vanýsek
 • Ing. Josef Bárta
 • Pavel Gajan ml.
 • Josef Ošonec
 • Roland Odehnal
 • Mgr. David Pořízek
 • zapisovatelka - Bc. Magdalena Krčmová (členka komise – NE)

Komise pro architekturu a dopravu

 • předseda – Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Ing. arch. Štefan Děnge
 • Ing. arch. Václav Šuba
 • Ing. Michal Kramář
 • Mgr. Jiří Szekeres
 • Ing. Klára Sedláčková
 • Ing. et Ing. Stanislav Mach
 • Mgr. Bc. Vojtěch Jedlička
 • Ing. arch. Petr Štefek
 • zapisovatelka – Ing. arch. Veronika Valová (členka komise – ANO)

Komise pro životní prostředí

 • předseda – Mgr. Helena Chytrá
 • Ing. Klára Sedláčková
 • Mgr. Jiří Kmet
 • Ing. Tomáš Leskovjan
 • MUDr. Jan Vrbka
 • zapisovatela – Mgr. Martin Sedliský (členka komise – NE)

Komise pro strategický rozvoj

 • předsedkyně – Mgr. Jitka Sobotková
 • Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Mgr. Petra Korlaar
 • Marcela Koňáková
 • Mgr. Jiří Kmet
 • Martin Chromý
 • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
 • Tomáš Zejda ml.
 • Mgr. Bc. Vojtěch Jedlička
 • Rostislav Koštial
 • Mgr. Jana Svojáková
 • Ing. Michal Solařík
 • zapisovatel – Ing. Michal Kramář (člen komise – ANO)

Komise dotační

 • předseda – Ing. Vlastimil Mihalík
 • Mgr. Jitka Sobotková
 • Mgr. David Pořízek
 • Ing. Zuzana Vejmelková M.A.
 • Tomáš Zejda ml.
 • Mgr. Petra Korlaar
 • zapisovatelka – Mgr. Jana Dmitrievová (člen komise – ANO)

Redakční rada Zpravodaje města Mikulov

 • předsedkyně – Mgr. Petra Korlaar
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Mgr. Marta Korandová
 • RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
 • Bc. Karolína Poláčková
 • MUDr. Ivo Koneš
 • Janka Šišuláková
 • Mgr. Zbyněk Tureček ml.
 • Mgr. Lenka Šebestová
 • MUDr. Slavomír Měšťánek
 • Mgr. Ilona Salajková
 • zapisovatelka – Petra Bakó (člen komise – NE)

Komise Studentský parlament města Mikulov

 • Předsedkyně – Mgr. Petra Korlaar
 • Zapisovatelka – Bc. Marcela Šimánková (členka komise – ANO)

za GSS

 • Lara Příbramská – 7.0
 • Adéla krátká – 7.0
 • Emma Klimešová – 4.0
 • Filip Holzner – 3.0

za ZŠ Valtická

 • Adélu Bálintová – IX.B
 • Michala Pospíšil – VIII.A

za  ZŠ Hraničáři

 • Matěj Jan Minařík – 8. ročník
 • Emma Jankechová – 7. ročník