Menu Zavřít

Memorandum o vzájemné spolupráci měst Mikulov a Laa bylo podepsáno dne 9.7.2012. Tomuto aktu předcházela úspěšná spolupráce mezi oběma městy v roce 2010, kdy byl realizován společný projekt "Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu". Na následném společném setkání pak byly stanoveny konkrétní oblasti spolupráce, ve kterých Laa a Mikulov zaujaly společné postoje pro cestovní ruch, kulturu a sport. Město Mikulov a Laa si jsou podobné svojí velikostí, strukturou a jejich nabídka pro turisty je společná i doplňující. Podpisem memoranda tak došlo k většímu přiblížení obou partnerů, které vytváří výhodu pro obě města. Po provedení úprav přímé komunikace Mikulov-Ottenthal pro osobní vozidla v příštím roce se také výrazně zkrátí vzdálenost mezi partnery, čímž dojde ke zlepšení jejich vzájemné dostupnosti.