Menu Zavřít

webové stránky obce:  www.obec-milovice.cz

Územní plán MILOVICE

  • Územní plán Milovice ze dne 02.04.2009, v účinnosti dne 22.04.2009.
  • Změna č. 1 ÚP Milovice ze dne 03.06.2015, v účinnosti dne 01.07.2016
  • Změna č. 2 ÚP Milovice ze dne 02.03.2016, v účinnosti dne 25.03.2016
  • Změna č. 3 ÚP Milovice ze dne 24.06.2019, v účinnosti dne 12.09.2019
  • Změna č. 4 ÚP Milovice ze dne 13.09.2023, v účinnosti dne 11.10.2023

Úplné znění po Změně č.4 ÚP MILOVICE

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Milovice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229