Menu Zavřít

Nařízení města Mikulov č. 6/2024, o vymezení místních komunikací s placeným stáním

účinné od 1. 7. 2024

Všechny informace o parkování v Mikulově naleznete na stránkách společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.

Nařízení města Mikulov č. 7/2022, o vymezení místních komunikací s placeným stáním

platné do 30. 6. 2024

Všechny informace o parkování v Mikulově naleznete na stránkách společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.

Nařízení města Mikulov č. 2/2021 kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Nařízení města Mikulov č. 3/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Mikulov č. 1/2017 - kterým se vymezují oblasti města s omezeným zásobováním

Nařízení města Mikulov č. 2/2010 - kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích průjezdních úseků silnic