Menu Zavřít

webové stránky obce:   www.novosedlynamorave.cz

Územní plán NOVOSEDLY

  • Územní plán Novosedly ze dne 10.12.2012 v účinnosti dne 30.12.2012.
  • Změna č.1 ÚP Novosedly ze dne 20.12.2018, v účinnosti dne 25.1.2019

Úplné znění po Změně č.1 ÚP NOVOSEDLY

V současné době se projednává

Změna č. 2 ÚP Novosedly na Moravě - po veřejném projednání (zkráceným postupem)

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Novosedly na Moravě
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229