Menu Zavřít

OZV č. 2/2024 o nočním klidu

OZV č. 1/2024 kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a část školského obvodu mateřské školy, zřízených Městem Mikulov

OZV č. 7/2023 kterou se mění OZV č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění OZV č. 9/2021

OZV č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 5/2023 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 4/2023 o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2/2023 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

OZV č. 9/2021, kterou se mění OZV č. 7/2021

OZV č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 5/2021 o místním polatku za užívání veřejného prostranství, včetně Přílohy č. 1 - specifikace veřejného prostranství

OZV č. 4/2021 o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2021 o místním polaplatku z pobytu

OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV 3/2019 a OZV č. 6/2020

OZV č. 7/2020 o regulaci používání zábavné pyrotechniky vč. příloh

OZV č. 1/2018 kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy, zřízených Městem Mikulov

OZV č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města

OZV č. 1/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

OZV č. 1/2007 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

OZV č. 3/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV č. 4/1998 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb

OZV č. 2/1995 o užívání městského znaku

OZV č. 2/1992 o policii města Mikulova