Menu Zavřít

webové stránky obce:  www.obec-pavlov.cz

Územní plán Pavlov

  • Územní plán Pavlov ze dne 19.12.2013, v účinnosti dne 31.10.2014
  • Změna č. 1 ÚP Pavlov ze dne 22.12.2023, v účinnosti 23.01.2024

Úplné znění po Změně č.1 ÚP PAVLOV

Územní studie PAVLOV - HISTORICKÉ CENTRUM

  • 2. úplná aktualizace
  • zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 20.12.2017
Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Pavlov
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227