Menu Zavřít

webové stránky obce:   www.obec-perna.cz

Územní plán Perná

  • Územní plán Perná ze dne 27.1.2011, v účinnosti dne 11.2.2011
  • Změna č. 1 Územního plánu Perná ze dne 21.09.2022, v účinnosti 26.10.2022
  • Změna č. 2 Územního plánu Perná ze dne 13.09.2023, v účinnosti 11.10.2023

Úplné znění po Změně č.2 ÚP PERNÁ

Územní studie "lokalita D1,D2 - Perná, Nad Hřištěm" - zapsána do evidence ÚPD

Územní studie "lokalita B1,B2 a Br - Perná"

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:
  • Obecní úřad Perná
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 229