Menu Zavřít

Smlouva o spolupráci byla podepsána v září 2005 v Mikulově a následně v Túchowě v červenci 2006. Zatím proběhlo několik oficiálních návštěv na úrovni představitelů vedení obou měst, zástupců kulturních a sportovních spolků.

Ve dnech 19. – 22. 9. 2014 proběhlo mezinárodní setkání partnerských měst ve městě Tuchów v rámci projektu „Paměť a usmíření, v duchu svobody a demokracie s vizí budoucnosti evropských občanů“, který byl financován Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“. 

Ve dnech 3.-6. 8. 2018 proběhlo v rámci projektu „Hodnoty kulturního dědictví Evropy, perspektiva její budoucnosti“ financovaného Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“, setkání zástupců partnerských měst z Maďarska, Rumunska, České republiky a z Německa. Zástupci se účastnili konference a několika seminářů na téma kultura.

Ve dnech 2.- 5. 8. 2019 proběhlo v polském městě Tuchów mezinárodní setkání v rámci projektu „Potenciál a síla Evropské unie spočívá v hodnotách solidarity, integrace a komunikace“ financovaného Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“. Setkali se zde zástupci z partnerských měst z Maďarska, Rumunska, České republiky, Slovenska a z Německa, kteří se účastnili konference a připraveného programu na téma kultura.