Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení č. 3/2022/J ze dne 14. 12. 2022

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 5 - Informace k zápisu z osadního výboru

Bod č. 6 - Žádost o směnu částí pozemků p.č. 2189/17, 2189/18 a 6178 v k.ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 7 - Žádost o směnu částí pozemků p. č. 1312 a p. č. 1307/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka Mgr. A.U.

Bod č. 8 - Žádost o směnu a prodej částí pozemku p. č. 618/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé R. a J.D.

Bod č. 9 - Žádost o prodej části pozemku p.č.3306/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka Mgr. S.Č.

Bod č. 10 - Žádost o prodej části pozemku p. č. 3306/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel Mgr. A.Š.

Bod č. 11 - Žádost o odprodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5876/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, žadatel J.D.

Bod č. 12 - Žádost o odprodej nemovité věci – pozemku p.č. 5766 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, žadatel R.B.

Bod č. 13 - Žádost o prodej pozemku p. č. 7745/1 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 14 - Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5876 /1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vin. sklepů za ul. Zlámalova, kupující Ž.R.

Bod č. 15 - Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2023-2025

Bod č. 16 - Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Mikulov

Bod č. 17 - Návrh na zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva – informace

Bod č. 18 - Návrh zastupitelů města Mikulov ohledně nemovitostí na ulici Vrchlického

Bod č. 19 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 20 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 21 - Závěr