Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení ZM

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 3. 2023

Bod č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 6 - Žádost o prodej části pozemku p. č. 2190/12 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: L. G.

Bod č. 7 - Žádost o odkoupení pozemků p. č. 2583/41, 2583/42 v lokalitě ul. Bezručova v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: S. B.

Bod č. 8 - Žádost o koupi části pozemku p. č. 1627 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 9 - Žádost o směnu částí pozemků p. č. 1312 a p. č. 1307/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: A. U.

Bod č. 10 - Návrh směny – převod části pozemku p. č. 3404 do vlastnictví města za zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2583/50 a p. č. 6033, k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: V. M.

Bod č. 11 - Prodej pozemku p. č. 3088/21 v k. ú. Mikulov na Moravě pod BD č. p. 1347,1348,1349, ul. Vinařská

Bod č. 12 - Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 5766 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, kupující: R. B.

Bod č. 13 - Žádost o prominutí nájemného z prostor k podnikání v budově č. p. 91, Brněnská č. or. 4, Mikulov, nájemce: L. V.

Bod č. 14 - Návrh kupní smlouvy na část pozemku p. č. 8388 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 15 - Memorandum o spolupráci

Bod č. 16 - Návrh rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na r. 2023

Bod č. 17 - Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření smluv na poskytnutí dotací

Bod č. 18 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 19 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 20 - Závěr