Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení ZM

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápisy z jednání kontrolního výboru

Bod č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru

Bod č. 6 - Finanční výbor -  stanovení počtu členů, volba dalších členů výboru

Bod č. 7 - Prodej pozemku p. č. 2155/55 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: K. Z.

Bod č. 8 - Žádost o odkoupení pozemků p. č. 2583/45, 2583/46 v lokalitě ul. Bezručova v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: D. a G. Z.

Bod č. 9 - Žádost o odkoupení pozemku p. č. 2025 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: J. F.

Bod č. 10 - Žádost o snížení nájemného z prostor k podnikání v budově č. p. 91, Brněnská č. or. 4, Mikulov, nájemce: L. V.

Bod č. 11 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 8705 a 8719 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 12 - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov o provozování pouliční umělecké veřejné produkce

Bod č. 13 - Návrh na změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

Bod č. 14 - Schválení účetní závěrky města Mikulov za r. 2022

Bod č. 15 - Závěrečný účet města Mikulov za r. 2022

Bod č. 16 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov 2024 - 2028

Bod č. 17 - Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2023

Bod č. 18 - Poskytnutí dotací v oblasti památkové péče

Bod č. 19 - Žádosti o individuální dotaci

Bod č. 20 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – lokalita sídliště

Bod č. 21 - Prodej pozemku p. č. 3347/242 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Dukelská/Bardějovská pro účely trvalého bydlení formou družstevního bydlení

Bod č. 22 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 23 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 24 - Závěr