Menu Zavřít

Bod č. 1 - Zahájení

Bod č. 2 - Kontrola Usnesení ZM

Bod č. 3 - Zpráva o činnosti RM

Bod č. 4 - Zápisy z jednání finančního výboru

Bod č. 5 - Zápisy z jednání Osadního výboru za rok 2023

Bod č. 6 - Zásady pro spolupráci s investory

Bod č. 7 - Návrh kupní smlouvy - pozemky v lokalitě Pod Novou, kupující město Mikulov

Bod č. 8 - Prodej pozemku p. č. 3088/272 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: J. G.

Bod č. 9 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 3403/5 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 10 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2060/1 v k. ú. Mikulov na Moravě

Bod č. 11 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 2521/1 a 2521/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, nabyvatel město Mikulov

Bod č. 12 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 3310/15 v k. ú. Mikulov na Moravě, nabyvatel město Mikulov

Bod č. 13 - Výroční zpráva MP Mikulov r. 2023

Bod č. 14 - Koncepce prevence kriminality města Mikulov 2024-2028

Bod č. 15 - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov o nočním klidu

Bod č. 16 - Návrh Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech mateřských škol

Bod č. 17 - Mikulov - zastávky Valtická - smlouva o budoucí smlouvě darovací

Bod č. 18 - Návrh na schválení dotací v oblasti památkové péče

Bod č. 19 - Návrh na rozdělení dotací  - "Podpora sociálních služeb v r. 2024"

Bod č. 20 - Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na r. 2024

Bod č. 21 - Stížnost Ing. J. S.

Bod č. 22 - Návrh smlouvy o spolupráci s městem Novalja v Chorvatsku

Bod č. 23 - Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 24 - Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 25 - Závěr