Menu Blisko
długość

10,7 km

Stopień trudności

4

wzniesienia

601 m

asfalt

0 %

ścieżki polne

100 %

Początek szlaku

możliwe jest zacząć zwiedzanie z któregokolwiek miejsca Narodowego Parku Krajobrazowego, panele informacyjne szlaku edukacyjnego przeplatają się

Liczba przystanków

15 paneli informacyjnych i 3 orientacyjne mapy

Dostępność

szlak jest wolno dostępny w przeciągu całego roku wyłącznie dla turystów pieszych

Rodzaj podróży

wyłącznie pieszy

Czy wiesz, że

profil wysokości

601 m 533 m

Ważne punkty na szlaku

Panel informacyjny
Odpoczynek
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel informacyjny
Panel 4
Panel 5
Panel 6
Panel 7
Panel 8
Panel informacyjny
Panel 9
Panel 10
Panel 11
Panel 11
Panel informacyjny
Odpoczynek
Panel 13
Panel 14
Panel 15

Wskazówki na szlaku

Trasa szlaku edukacyjnego Děvín prowadzi Narodowym Parkiem Krajobrazowym Děvín- Kotel- Soutěska. Panele informacyjne zaznajomią Cię z florą i fauną ciepłolubnych lasów dębowych, stepów skalnych, podgórskich, wilgotnych lasów zboczowych, skał i urwisk skalnych, stepów darniowych i łąkowych. Nie zapomniano ani na historię zamku Děvičky, ani na ogólne opowiadanie o zasiedlaniu tutejszej lokalizacji oraz geologiczne i geomorfologiczne kształtowanie się Pawłowskich szczytów. Szlak tworzą trzy, wzajemnie ze sobą połączone trasy z kilkoma zakrętami do paneli, umieszczonych poza główną trasą zwiedzania. Nie ma potrzeby przechodzenia panelami według porządku numerologicznego. Jeśli chcesz przejść cały szlak, wygospodaruj sobie na to dostateczną ilość czasu. Zwiedzanie może trwać nawet 4-6 godzin.

Zaproszenie na szlak edukacyjny Děvín

Panel informacyjny 3x     
Panel 1 – Ochrona przyrody i krainy     
Panel 2 – Ciepłolubne lasy dębowe
Panel 3 – Skalne stepy
Panel 4 – Historia zamku Děvičky
Panel 5 – Graby zbocza północno wschodniego
Panel 6 – Historia i przyszłość gospodarki leśnej
Panel 7 – Podgórskie, wilgotne lasy zboczowe
Panel 8 – Geologiczne i geomorfologiczne ukształtowanie Pawłowskich szczytów
Panel 9 – Skały i zbocza skalne
Panel 10 – Pastwiska i ich utrzymywanie
Panel 11 – Rośliny inwazyjne 
Panel 12 – Łowiectwo w Narodowym Parku Krajobrazowym
Panel 13 – Człowiek w przyrodzie
Panel 14 – Stepy darniowe i łąkowe
Panel 15 – Gospodarka wodna pod Pálava

Pobierz szlak

Pobierz szlak w formacie GPX

Pobierz cały szlak w jednym pliku

Pobierać