Menu Blisko

CHKO Pálava

Szeroko zakrojone okolice miasta włączone są do Obszaru Chronionego Krajobrazu (CHKO) Palawa. Mowa o kompleksie krajobrazowym palawskich szczytów i równin zalewowych rzeki Dyji, będących pod ochrona od 1976 roku, a w 1986 roku zapisany na listę biosferycznych rezerwatów UNESCO. Od roku 2003 Palawa stanowi część składową rozszerzonego biosferycznego rezerwatu Dolnych Moraw, który obejmuje swym zasięgiem także areał lednicko- walticki i lasy łęgowe u zbiegu rzek Morawy i Dyji.

W roku 2004 Palawa jako obszar ptasich siedlisk została zaliczona do systemu europejskiego Natura 2000, w ślad za kolejnymi 8 europejskimi, znaczącymi lokalizacjami. Na terenie CHKO znajduje się szereg innych, będących pod ochroną, obszarów o małej powierzchni. Do najcenniejszych z nich należy na przykład, Park Narodowy Děvín- Kotel- Soutěska, następnie na mikulowsku- rezerwat przyrody Svatý kopeček (Święta Górka), Turold czy też Šibeničník (Wisielec), podobnie jak park krajobrazowy Kočičí skála (Kocia skała). 

Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu Palawa obejmuje 83km2, a większość jej najcenniejszych rezerwatów jest położona na głównym grzebieniu Pawłowskich szczytów (Pavlovské vrchy), rozciągających się na długości 12 km od Dolnych Vestonic (Dolní Věstonice) aż do Mikulowa. Jego najwyższym wzniesieniem jest szczyt Děvín (550m n.p.m.). Z suchym i ciepłym klimatem panującym na tym obszarze związana jest nie tylko uprawa winorośli ale także, występowanie wielu gatunków roślin, które nie pojawiają się już w żadnej innej części Republiki Czeskiej. Wyjątkowym zjawiskiem jest tu egzystencja palawskiego goździka Lumnitzera , który z całego świata występuje jedynie tutaj. 

Najbardziej znanymi roślinami Palawy są niewątpliwie niebieskie czy żółte kosaćce niskie lub też piaskowce wielkokwiatowe (łac.arenaria grandiflora L.), które rosną na tzw. krasie leśno- stepowym stoków Děvina lub Swiętej Górki, następnie wspomnieć należy drzewostany zalewowe z dębem letnim czy jesionem wąskolistkowym w okolicach Krzywego Jeziora (Křivé jezero) albo słonolubna roślinność na brzegach stawu Nesyt koło Sedlca (Nesyt u Sedlce).

Nie tylko flora ale i fauna Palawy jest, dzięki różnorodnym warunkom, niezwykle bogata. Palawa leży na granicy stepów panońskich i środkowo- europejskiego lasu liściastego, dlatego też, występuje tu rzadko spotykana modliszka zwyczajna, powszechnie występujący jelonek rogacz, chrząszcze kruszycowate czy wyjątkowa niezdarka dziewica. Spośród płazów możemy tu spotkać jaszczurkę zieloną. Na terenach tych ma swoje gniazdo orzeł morski, spośród ptaków śpiewających zaobserwowano tu najliczniejszą w całej Republice Czeskiej populację dzięcioła białoszyjnego, jarzębatki czy też potrzeszcza. W jaskiniach powstałych na wapiennych klifach oraz w lasach, żyje kilka gatunków nietoperzy. W okolicach rzeki Dyji stosunkowo obficie występuje bóbr europejski.

Chcieć wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami
Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
951 425 018
palava@nature.cz
palava.nature.cz

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, nie wahaj się z nami skontaktować. Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko, jak to możliwe, nie później niż następnego dnia roboczego.

lokalizacja na mapie