Menu Blisko

Dominant miasta

Svatý kopeček (Święta Górka)

Święta Górka należy do najbardziej charakterystycznych i dominujących elementów Mikulowa. Z uwagi na bogate występowanie rzadkich i będących pod ochroną gatunków roślin i zwierząt, jego obszar został uznany za rezerwat przyrodniczy. Na szczyt Świętej Górki, aż do pielgrzymkowej kaplicy św.Sebastiana, dzwonnicy i do Grobu Pańskiego poprowadzi nas Droga Krzyżowa.

Święta Górka (363 m n.p.m.) jest jednym ze wzgórz Pavlovských. Grzbiet z jurajskiego wapienia z owalnym kształtem grzebienia i płaskim szczytem jest porośniętym kępami drzewostanu. Na Świętej Górce odnajdujemy całe mnóstwo roślin będących pod ochroną. Dlatego też, już w 1946 roku obszar ten ogłoszono rezerwatem botanicznym, a od roku 1992 stanowi rezerwat przyrody. Pierwotne gatunki roślinności utrzymały się w stepowym środowisku panującym na szczycie Świętej Górki. Południowe zbocza porasta gatunkowo bogata stepowa roślinność ( kosaciec niski łac.iris pumila, ostnica Jana łac. stipa pennata, ożanka górska łac. teurcium montanum). Unikatowe jest tu występowanie kilku gatunków roślin pasożytniczych (zaraz). Zbocza po stronie wschodniej pokrywają krzewy z przewagą głogu, po stronie północnej zbocza były w przeszłości zalesione. Na stepach bogato występują również termofilne owady. Święta Górka przedstawia również niezwykle bogatą lokalizację dla zwierząt związanych ze środowiskiem stepowym i leśno- stepowym. Spośród ptactwa możliwe jest tu zaobserwowanie np. dzierzba gąsiorek (łac. lanius collurio) lub drozda śpiewaka (łac. turdus philomelos), spośród płazów spotkać możemu tu jaszczurkę zwyczajną lub zieloną i inne. W opuszczonym łomie ma swoje gniazdo również jedna para puchacza zwyczajnego (łac. bubo bubo). 

Rezerwatów przyrody Svatý kopeček (Święta górka)
Szlak edukacyjny „Święta Górka”

Galeria zdjęć

lokalizacja na mapie