Menu Blisko

Jaskinia na Turoldzie

w jednym z najstarszych rezerwatów przyrody

w jednym z najstarszych rezerwatów przyrody

Jaskinia na Turoldzie

Jaskinia na Turoldzie jest położona na terenie rezerwatu przyrody wokół szczytu Turold (385m n.p.m.), który leży na północnym okraju miasta Mikulowa i należy do najstarszych przyrodniczych rezerwatów na obszarze dzisiejszej krainy będącej pod ochroną, i biosferycznego rezerwatu Palawa.

Rezerwatów przyrody Turold
Szlak edukacyjny „Turold”
Geopark Turold

Chcieć wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami
Správa jeskyní České republiky
U Lomu 54
692 01 Mikulov
+420 519 321 718
turold@caves.cz
naturoldu.caves.cz

podstawowe informacje

Cena

pełny 170 CZK, ulgowy (studenci do 26 lat i seniorzy 65+) 140 CZK, dzieci 6-15 lat 100 CZK, dzieci do 6 lat bezpłatnie z wyjątkiem grup grupowych

Sale konferencyjne

TAK

Czas otwarcia

Kwiecień: pon.-niedz. 9:00-16:00
Maj: wtorek-niedziela 9:00-16:30
Czerwiec-sierpień: pon.-niedz. 9:00-17:00
Wrzesień, październik, listopad (do 15.11.): wt.-pt. 10:00-16:00, sob.-niedz. 9:00-16:30

Lipiec Sierpień: w każdy poniedziałek wieczorne wycieczki od 19-21 godzin

Przewodnik

TAK

Więcej informacji

Szczyt Turold jest zbudowany z biało- szarego, bogatego w skamieniałości, ernstbruńskiego wapienia, na którego wygładzoną wiatrem powierzchnię osadzają się nierównomiernie wapienne iłowce aż po piaskowce warstw kwarcowych (křemenných- ne klemenckych). Wapieńce były tu wydobywane już od roku 1873, aż do roku 1934. W trakcie prac wydobywczych już w XIX stuleciu odkryto kilka jakiń, między nimi też, wkrótce zniszczoną, archeologicznie cenną Jaskinię Turoldzką. 

Najstarsza informacja o jaskiniach na Turoldzie pochodzi już z roku 1669, kiedy to w Wiedniu wydano w łacinie księgę medyczną mikulowskiego rodaka Jana Ferdynanda Gertova z Todtenfeldu pod tytułem: “Tartaro- Mastix Moravice etc.“ W pozycji tej autor opisuje odkrycia skamieniałych kości w korytarzach krasowych Turoldu. Zwięzły opis jaskini  możemy odnaleźć także w pierwszym tomie drugiej części obszernej topografii Moraw „Die Markgrafschaft Mahren topographisch, statistisch und historisch geschildert“  z lat 1835- 1842, której autorem jest Gregor Wolny. 
W roku 1951 udało się odkryć wnętrze zniszczonej jaskini Turoldzkiej, objawiając na wschodniej ścianie łomu 400 metrów korytarzy, przedsionków i sali. Jaskinię nazawano „Na Turoldzie“, a od roku 1958 do roku 1967 była udostępniona zwiedzającym. Po ukończeniu prac w jaskini  i braku zainteresowania ze strony urzędów o ten krasowy fenomen, jaskinia zaczęła podlegać kilkuletniej dewastacji, która trwała aż do 1974 roku.

Od 1976 roku jaskinia pozostaje pod opieką speleologów ZO ČSS w Mikulowie, którzy sukcesywanie przenikali do kolejnych rozgałęzień systemu jaskini, odkrywając w 2002 roku połącznie z położoną obok jaskinią „ Lisia nora” (Liščí díra). Speleolodzy, po trwających dwa lata pracach, ze wsparciem finansowym Urzędu Miejskiego w Mikulowie, w maju 2004 roku ponownie udostępnili jakinię „Na Turoldzie” dla zwiedzających. Jaskina jest gościom dostępna od kwietnia do końca października z  tego powodu, że stanowi miejsce przezimowania dla krytycznie zagrożonego wyginięciem nietoperza z gatunku podkowca małego (łac.rhinolophus hipposideros). Do innych, systematycznie zimujących w jaskini nietoperzy należą nietoperz wielki (łac.myotis myotis), nietoperz wodny (łac. myotis daubentonii), nocek orzęsiony (łac.myotis emarginatus), nocek natterera (łac. mayotis nattereri), nocek wąsatek (łac.myotis mystacinus), gacek szary (łac.plecotus aistriacus).          

1 kwietnia 2006 r. powstała nowa państwowa organizacja Administracja Jaskiń CzR, której częścią składową jest administracja jaskini „Na Turoldzie”. Odwiedzający mogą oprócz zwiedzenia jaskini skorzystać w PR Turold z paneli szlaku edukacyjnego Turold, gdzie uzyskają informacje o roślinach, zwierzętach, strukturze geologicznej, paleontologicznych i archeologicznych znaleziskach i samej jaskini „Na Turoldzie”. W roku 2006 na sztucznym nasypie wybudowany został Geopark, w którym wznosi się 17 rodzajów skał pochodzących z różnych części naszej republiki. Były one wybrane w taki sposób, aby reprezentowały jak najszerszą skalę typowych przedstawicieli naszej geologicznej historii. Jaskinia „Na Turoldzie” wraz z jaskinią „Lisia nora” tworzą system, obejmujący swoją długością 2 950 metrów; jest to największy system jaskiń w wapieniu mezozoicznym na terenie całej Republiki Czeskiej.

Galeria zdjęć

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, nie wahaj się z nami skontaktować. Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko, jak to możliwe, nie później niż następnego dnia roboczego.

lokalizacja na mapie