Menu Blisko

Cztery parki narodowe

Slanisko u Nesytu

Ten Park Narodowy jest najcenniejszą morawską lokalizacją, jeżeli chodzi o słonolubną florę. Rozpuszczalne sole, które są niezbędne do tego, aby ten rodzaj wegetacji mógł się pojawić, pochodzą ze złóż podgłębia morza trzeciorzędu i ze źródeł wód mineralnych, które w przeszłości wykorzystywało siarkowe sanatorium w Sedlci. Do najcenniejszych roślin tego obszaru należą wężymord (łac.scorzonera parviflora), następnie aster solny (łac.aster tripolium), babka nadmorska (łac. plantago matina), sit członowaty (łac.juncus articulatus) i in. Ponadto, na obszarze tym pojawia się sześć, zagrożonych wyginięciem gatunków motyli np.  zwójków (łac.rhyacionia), różnoskrzydłych (łac.bucculatrix maritima) i in. Slanisko znajduje się przy największym morawskim stawie Nesyt  (315 ha), który jest elementem największego systemu wodnego stawów na Morawie, „Lednickich stawów”. Stawy należą do mokradłowych terenów o międzynarodowym znaczeniu. Są też jednocześnie, cennym ptasim rejonem, „Ptasi rejon Lednickie stawy” w ramach systemu „Natura 2000”. Gnieździ tu również nasza najcenniejsza kaczka hełmiatka zwyczajna (łac.netta rufina)…  

podstawowe informacje

Powierzchnia

17,02 ha

Wysokość nad poziomem morza

175 m

Teren jest chroniony przed

4. 10. 1961

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie