Menu Blisko

Parki karajobrazowe

Anenský vrch (Anenski szczyt)

Wzgórze Anenský vrch leży pośród pól i winnic, nie prowadzi do niego żaden szlak turystyczny. Chociaż nie należy on do najważniejszych obszarów chronionych na Pálavie, jest jednak bardzo bogaty w roślinność. Badania botaniczne wykazały występowanie 130 gatunków roślin wyższych na wzgórzu Anenský vrch; wśród gatunków prawnie chronionych znajdują się m.in. irys niski, gwiazdnica pospolita czy trzykrotka biała. Można też znaleźć rośliny o nazwach geograficznych, takie jak krwawnik panoński, ostrokrzew austriacki, niemiecka białozieleń, ostrokrzew Reicha, a nawet ostrokrzew siedmiogrodzki. Wzgórze Anenský vrch w środku krajobrazu rolniczego służy jako schronienie dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków gniazdujących w zaroślach, wśród których najważniejsze są dzierzba gąsiorek i jarzębatka.

podstawowe informacje

Powierzchnia

1,14 ha

Wysokość nad poziomem morza

243 - 268 m

Teren jest chroniony przed

1. 1. 1987

Powiązane linki

CHKO Pálava

lokalizacja na mapie