Menu Blisko

Parki karajobrazowe

Lom Janičův vrch (Kamieniołom Lom Janičův vrch)

Od 2014 roku kamieniołom Lom Janičův vrch jest  pomnikiem przyrody. Obejmuje on cały obszar zalanego kamieniołomu wapienia koło Mariańskiego Młyna i jego najbliższą okolicę. Wzgórze Janičův vrch (historycznie 332 m n.p.m.) wznosiło się na północny zachód od wzgórza Święty Kopeček, od którego oddzielała go tylko wąska przełęcz. Po jego usunięciu w wyniku wydobywania kamienia, zachowała się tu tylko niewielka liczba rzadkich roślin. Pozostała część zachodniego podnóża wzgórza zachowuje pierwotne murawy naskalne z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami, takimi jak dziewięćsił popłocholistny, konwalia badeńska, wiciokrzew górski i dzwonek syberyjski, przechodzące we fragment murawy nawapiennej zdominowanej przez paproć nawapienną. W pozostałościach suchych szerokolistych zbirowisk trawiastych na dawnym pogórzu południowo-wschodnim nadal występują na przykład dziewięciornik ciemny, bodziszek czerwony, mchy proste i dereń świdwa. Obecne lustro wody w zalanym kamieniołomie jest także ważnym schronieniem dla ptaków rybożernych, takich jak czapla siwa, słowik szary, zimorodek i rybitwa rzeczna. Oprócz dobrze znanych jaskółek można tu spotkać jerzyka pospolitego lub pięknie ubarwion Żołnę.  Ściany kamieniołomu są czasem wykorzystywane do zakładania gniazd przez tutejszą największą sowę - Puchacza. Woda w kamieniołomie przyciąga także płazy, można tu zobaczyć np. Żabę śmieszkę lub żabę zieloną, a nawet rzadsze traszki zwyczajne i bombiny. Płazy w kamieniołomie są potrawą dla najliczniej występującego u nas węża – zaskrońca zwyczajnego.

Pomnik przyrody Lom Janičův vrch jest dostępny dla zwiedzających bez ograniczeń, jedynie w miesiącach letnich od czerwca do września liczba zwiedzających jest ograniczona do maksymalnie 100 osób i pobierana jest opłata za wstęp. 

podstawowe informacje

Powierzchnia

4,06 ha

Wysokość nad poziomem morza

264 - 306 m

Teren jest chroniony przed

1. 5. 2014

lokalizacja na mapie