Růžová - komunikace
zahájení
25. 07. 2021
cena
4 860 000 Kč
dokončení
09. 09. 2021
financování
rozpočet města

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Růžová

Rekonstrukce stávající komunikace navázala na opravu kanalizace a vodovodu na ulici Růžová. Rekonstrukce vozovky byla navržena ve stávající trase. Řešení respektuje původní dopravní uspořádání, tzn. jednosměrnou komunikaci ve směru Bezručova – Havlíčkova. Pravostranná parkovací stání jsou řešena jako podélná s částečným stáním na vyvýšeném chodníku. Levostranná parkovací stání jsou navržena jako podélná a od komunikace jsou oddělena zapuštěnou obrubou. Chodníky zůstaly stávající s výjimkou zřízení chodníkových ploch u stávajících, nevhodně řešených míst pro přecházení. Projekt byl řešen s využitím principů modrozelené infrastruktury, kdy nově vybudované stání je provedeno z dlažby se vsakem do země. Toto řešení přispívá k efektivnějšímu hospodaření s dešťovými vodami a zavlažování přilehlé zeleně. Přibližně 50% dešťové vody z plochy komunikace tak nebude vypouštěno do jednotné kanalizace.

Město podalo v roce 2020 žádost o dotaci na MMR ČR v rámci podprogramu "Podpora obcí s 3000 - 10000 obyvateli" na dotační titul "Podpora obnovy místních komunikací". Žádost bohužel nebyla schválena.   

Dodavatelem byla firma STRABAG a.s., která nabídla v zadávacím řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416

Fotogalerie