Mušlov - Valtická
zahájení
02. 08. 2015
cena
52 500 000 Kč
dokončení
31. 07. 2023
dotační titul
SFŽP
financování
město, dotace
výše dotace
25 183 416 Kč

Cíl projektu

Stavba kanalizace je součástí dlouhodobě připravovaného projektu "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury". Projekt je rozdělen na dvě části. a to:

Část A - Mikulov, ulice Valtická, část kanalizace, kde splašková kanalizace bude sloužit pro odkanalizování přilehlých domů.

Část B - Mikulov - Mušlov - kanalizace, kde splašková kanalizace bude sloužit pro odvádění splaškové odpadní vody z Mušlova do stokové sítě města Mikulova a následně do ČOV Mikulov. V rámci Mušlova bude stoková síť v rozsahu bytové zástavby s možností napojení i ostatních objektů v dosahu. 

Spolupráce města a VaK Břeclav

Projekt je realizován ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (VaK Břeclav), která zajišťuje jak žádost o dotaci a její administraci, tak výběr dodavatele stavby a její realizaci. Díky tomuto modelu spolupráce se podařilo získat významnou dotaci na realizaci stavby a město Mikulov tak fakticky zajišťuje v tomto projektu pouze dofinancování nákladů nad úroveň získané dotace a nezbytnou součinnost pro VaK Břeclav.    

Aktuálně k projektu:

  • DUBEN 2023 - z důvodu časově náročného procesu povolování změny stavby před dokončením v průběhu roku 2022 dochází k posunu termínu dokončení díla na červenec 2023.      
  • ZÁŘÍ 2023 - projednání dalšího postupu s účastníky, kteří se budou do kanalizace připojovat a předání jednotlivých projektů přípojek, podle kterých budou účastníci své objekty připojovat. Projednání se uskutečnilo v prostorách kina, kam byli s dostatečným předstihem písemně pozváni všichni účastníci, kteří se budou do kanalizace připojovat.  
  • ŘÍJEN 2023 - slavnostní ukončení akce a uvedení do provozu spojené s přestřižením pásky - VIDEO 

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415