Valtická
zahájení
26. 08. 2015
cena
6 900 000 Kč
dokončení
30. 04. 2023
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Stavba chodníku je součástí dlouhodobě připravovaného projektu "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury". Projekt řeší výstavbu chodníku na ulici Valtická, a to v úseku kolem meruňkového sadu a areálu bývalého státního statku. Realizací chodníku se na tomto úseku významně zvýší bezpečnost chodců, kteří se na tomto úseku pohybují (např. zaměstnanci z areálu bývalého státního statku, trvale bydlící v přilehlých obytných domech nebo návštěvníci lokality).

Z důvodu souběhu výstavby chodníku s výstavbou kanalizace Mušlov - Mikulov je realizace chodníku rozdělena na 2 etapy. První etapa výstavby chodníku navazuje na stávající chodník na ulici Valtická a přes nově budovaný přechod převede chodce na stranu k meruňkovému sadu, vede k nově budovanému místu pro přecházení, který převádí chodce na stranu k areálu bývalého státního statku. Druhá etapa pak navazuje od tohoto místa pro přecházení a vede za obytnou zástavbu. Druhá etapa je realizována až po výstavbě kanalizace.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Michal Kramář
Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Dveře
415