22.dubna - zajištění svahu
zahájení
01. 03. 2021
cena
3 667 875 Kč
dokončení
31. 08. 2021
financování
rozpočet města

Sanace svahových nestabilit

Cílem projektu byla stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z "Registru svahových nestabilit". Na projekt byla odbornou firmou zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP/DPS.

V rozsahu SO-01 byly řešeny trvalé prvky zajišťující nejnutnější stabilitu zemních těles a komunikací.

V srpnu 2021 byla dokončena stabilizace svahu mezi ulicemi 22.dubna a ulicí Nová v rozsahu SO-01. Součástí stabilizace svahu bylo i vysázení osmi stromů. Dodavatelem stavby byla firma Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., která nabídla v zadávacím řízení nejnižší nabídkovou cenu.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Dalibor Pěnčík
Investice

Příprava a realizace investic

Dveře
414a