Portz Insel - most
zahájení
01. 09. 2019
cena
33 000 000 Kč
dokončení
01. 09. 2020
dotační titul
INTERREG V-A, AT-CZ
financování
dotace, státní rozpočet, rozpočet města
výše dotace
28 050 000 Kč

Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny 

Příprava projektu započala již v roce 2016, kdy proběhla řada jednání s dotčenými vlastníky pozemků a dotčenými orgány státní správy a byly učiněny další přípravné kroky. V roce 2018 byla schválena dotace pro realizaci projektu z programu INTERREG V-A, spolupráce Rakousko – Česká republika 2014–2020. V období od září 2018 do září 2020 se pak uskutečnil samotný projekt. Hlavním cílem realizace bylo obnovit a zpřístupnit historický barokní cihlový most s patnácti mostními oblouky, který je součástí areálu nemovité kulturní památky letohrádku Portz Insel ze 17. století. Opravený most byl současně zpřístupněn vybudováním a obnovením historické cestní sítě na katastrech obcí Mikulov – Sedlec u Mikulova – Drasenhofen.

Celkové náklady projektu, tj. rozpočet všech tří partnerů (Mikulov, Sedlec, Drasenhofen) byly 1 265 754,80 EUR.  Podíl Mikulova na projektu činil 919 629,81 EUR, podíl Drasenhofenu činil 45 537,08 EUR a podíl Sedlece byl 300 587,93 EUR. Financování projektu bylo 85% dotace z programu Interreg V-A, Rakousko-Česká republika, 5% státní rozpočet a 10% rozpočty jednotlivých partnerů.

Tímto krokem vzniklo chybějící napojení cyklostezky ve směru z Mikulova do Rakouska v této lokalitě. Neméně důležitými aktivitami projektu byly také vznik naučné stezky s šesti panely a odpočinkovými místy na trase obnovených cest, které umožní lepší orientaci návštěvníků lokality, a vydání brožury o významu této historické lokality s obnovenou památkou.

Rekonstrukce barokního mostu Portz Insel zvítězila v soutěži Památka roku 2020 v kategorii větších rekonstrukcí v hodnotě nad dva miliony.

Více informací k tomuto projektu najdete na webových stránkách města ZDE:

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Kateřina Korandová
Cestovní ruch

Administrace projektů, cestovní ruch, propagace města

Dveře
413a

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie