Venušina - sociální bydlení
zahájení
13. 10. 2015
cena
9 935 744 Kč
dokončení
29. 11. 2018
dotační titul
IROP
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
8 710 001 Kč

Venušina - výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení

Projekt řeší vybudování 8 bytových jednotek, které budou dostupné osobám v bytové nouzi, tj. osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám již sociálně vyloučeným. Hlavního cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce prostor stávajícího bytového domu na sociální byty včetně pořízení základního vybavení do nově vzniklých sociálních bytů.

Hlavní výsledek projektu je zajištění přístupu k nájemnímu sociálnímu bydlení osobám, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení běžně dostupnému na trhu, a to zejména z důvodu velmi nízkých příjmů v mnoha případech sestávajících pouze ze sociálních dávek. S tím je však spojena schopnost potenciálních uchazečů o bydlení plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.