ZŠ Valtická - učebny
zahájení
10. 11. 2016
cena
23 000 000 Kč
dokončení
09. 10. 2019
dotační titul
IROP
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
17 235 911 Kč

ZŠ Valtická – detašované pracoviště Pavlovská – odborné učebny

Projekt řeší vybudování odborné učebny pro výuku jazyků (anglický jazyk, matematika a informatika) a odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (prvouka, člověk a jeho svět) včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám.

Projekt obsahuje vybudování půdní vestavby a pořízení potřebného vybavení, bezbariérovost, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, úpravy zeleně a venkovního prostranství.

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416