Výsadba aleje u I/40
zahájení
01. 10. 2012
cena
961 712 Kč
dokončení
31. 10. 2015
dotační titul
OPŽP
financování
dotace, rozpočet města
výše dotace
928 487 Kč

Předmětem byla obnova oboustranné aleje podél silnice I/40 Mikulov-Sedlec v k.ú.Mikulov na Moravě. V rámci realizace akce byla založena nová linie aleje, která časem plnohodnotně nahradí dožívající stromy historické Knížecí aleje. Cíle projektu:

- vytvoření podmínek ochrany zem. půdního fondu,kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělské výroby,

- zvýšení ekologické stability,

- plnění funkce interakčního prvku v rámci ÚSES