Brněnská
zahájení
25. 09. 2022
cena
15 300 000 Kč
dokončení
31. 10. 2023
financování
město

Cíl projektu

Řešení nevyhovujícího statického stavu bytových domů v majetku města na ul. Brněnská 2,4,6 realizací jejich statického zajištění v tomto rámcovém rozsahu:

  • posílení výrazně prosedajících základových spár pomocí systému mikropilot a ŽB převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí,
  • sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva,
  • posílení zdiva v uliční a dvorní části pomocí ztužujících linií vytvořených z helikálních výztuží instalovaných do fasádního zdiva po celé šířce objektu v patrech nad sebou,
  • zednická zapravení určených trhlin pomocí precizního vyplnění trhlin anahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva,
  • redukce vlhkosti stěn pomocí clon z injektážních gelů,
  • posílení a ztužení konstrukce krovu,
  • renovace všech povrchů a skladeb (okapové chodníčky, chodníky, zelené plochy, stěny) do původního stavu,
  • vnitřní a vnější hrubé a jemné omítky, výmalby, renovace soklu.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416