Kozí hrádek
zahájení
30. 10. 2022
cena
6 800 000 Kč
dokončení
30. 10. 2023
financování
rozpočet města

Cíl projektu

Statické zabezpečení opěrné stěny a komunikace nad touto stěnou, které je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu oblasti a inženýrských sítí vedených v zemním masívu. Vyšší část této stěny vznikla historickým odstraněním objektu, který byl k této stěně vystavěn.

Zajištění dostatečné stability této komunikace je navrženo pomocí:

  • svislých zápor s kořeny,
  • zemních předpínaných kotev,
  • železobetonových převázek,
  • hloubkového přespárování a dozdění stávajícího zdiva kamenné a cihelné stěny.

Řešeno pomocí kotevních prvků vázaných do cementových směsí ve vrtech do zemního tělesa, pomocí cementových injektáží, torkretových betonů na líci stávající opěrné stěny, železobetonových prvků a svislých zápor vytvořených z ocelových profilů s cementovými zálivkami.

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marcela Hrbková
Investice

Příprava a realizace investic, regenerace MPR

Dveře
416

Podklady k projektu

Fotogalerie