K Vápence
zahájení
03. 11. 2019
cena
2 876 443 Kč
dokončení
10. 02. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Prodloužení chodníku na ulici k Vápence řeší stávající nevyhovující stav, kdy pohyb chodců na této ulici je umožněn pouze po komunikaci. Množství chodců na ulici K Vápence se stále zvyšuje, stejně jako pohyb nákladních i osobních vozidel. Chodník je situován od stávajícího chodníku na nároží s ul. Brněnskou a pokračuje směrem k ulici 28.října ve třech úsecích s celkovou délkou trasy cca 472 m.    

Aktuálně k projektu:

  • Etapizace - v lednu 2022 rozhodlo vedení města z důvodu úspory finančních prostředků o rozdělení celkové trasy na 3 úseky s tím, že do realizace půjde jen úsek 1 a 3. Tj. od nároží ul. Brněnská k napojení na chodník lokality "Pod Novou", kde by se chodci dále pohybovali ulicí Košuličova (souběh s úsekem 2) a následně by se vrátili ulicí Krautgartnerovou zpět na ulici K Vápence. Nebudoval by se tak souběžný úsek č. 2. Na základě tohoto rozhodnutí bylo v únoru 2022 zadáno projektantovi zpracování úprav do projektové dokumentace.
  • Upravená PD převzata ve 4.kvartále 2022.
  • Změna rozsahu - v lednu 2023 rozhodlo nové vedení města realizovat chodník v původním rozsahu, tj. všechny tři úseky na ulici K Vápence. 

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1.místostarosta města

Projektový manažer:

Mgr. Marcela Hrbková, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o., Ing. Peter Štefančík

Zhotovitel:

Ladislav Černý, IČ:15233944 (zadávací řízení - profil zadavatele)