Na Jámě
zahájení
01. 12. 2022
cena
14 681 637 Kč
dokončení
22. 12. 2023

Jedná se o investiční akci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (VaK Břeclav), jejímž cílem je rekonstrukce sítí vodohospodářské technické infrastruktury (TI) na ulici Na Jámě, kterou VaK Břeclav vlastní a provozuje. Tuto akci řídí a koordinuje VaK Břeclav, tj. nejedná se o akci města Mikulov. VaK Břeclav dne 20.9.2022 podal na MÚ Mikulov, odbor stavební a životního prostředí ohlášení udržovacích prací (§15a odst. 3 vodního zákona a §104 odst. 2 písm. n stavebního zákona) a toto ohlášení bylo dne 3.10.2022 schváleno vydáním souhlasu č. 65/2022 s provedením udržovacích prací (č.j. MUMI 22043248).      

Zhotovitelem je společnost VHS Břeclav s.r.o., smlouva o dílo mezi VaK Břeclav a VHS Břeclav je k nahlédnutí na Registru smluv zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22193749?backlink=1d1ye   

Dle vyjádření VaK Břeclav byli o zahájení prací všichni stavbou dotčení obyvatelé ulice Na Jámě písemně infomování dopisem do schránky, a to včetně potřebných kontaktních údajů. Podle informací od společnosti VaK Břeclav provázely tuto akci komplikace, dané zejména náročnými zakládacími podmínkami v některých úsecích (sklepy pod komunikací). To vedlo k prodloužení původně plánovaného termínu dokončení a vzniku nepříjemné situace nejen pro obyvatele ulice Na Jámě, ale také pro město Mikulov a jeho návštěvníky během turistické sezóny 2023. 

Poté, co VaK Břeclav ukončí rekonstrukce TI na této ulici, naváže město Mikulov již svým investičním projektem, jehož cílem je rekonstrukce komunikace na ulici Na Jámě. Tuto návaznost řeší uzavřená smlouva o spolupráci mezi městem Mikulov a VaK Břeclav. 

Aktuálně k akci:

  • 30.8.2023 proběhlo setkání, kterého se účastnili zástupci obyvatel ulice Na Jámě, zástupci VaK Břeclav a vedení města Mikulova. Na tomto setkání byly formulovány požadavky zástupců obyvatel ulice Na Jámě, z nichž většina směřovala k VaK Břeclav.