Na Jámě, Střelnická
zahájení
01. 09. 2022
dokončení
31. 10. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Cílem projektu je provedení rekonstrukce komunikací a parkování na ulici Na Jámě a Střelnická. Projekt navazuje na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu, kterou realizuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v roce 2023. První etapa je plánována v úseku ulice Na Jámě od Lormova náměstí po křižovatku s ulicí Střelnická. Předpokládané náklady první etapy jsou cca 15 mil. Kč a budou upřesněny po dopracování dokumentace pro provedení stavby. Termín plánovaného zahájení a dokončení první etapy závisí na celkovém dokončení stavebních prací, které zde provádí VaK Břeclav na vodovodním a kanalizačním řadu.     

Aktuálně k projektu:

  • ŘÍJEN 2023 - prezentace budoucí podoby ulice Na Jámě jejím obyvatelům  

Organizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Dalibor Pěnčík, investice

Projektant:

Projekce DS s.r.o. , Ing. Peter Štefančík