U Staré brány
zahájení
22. 03. 2022
dokončení
31. 10. 2024
financování
rozpočet města

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce komunikací a parkování v lokalitě U Staré brány. V současné době je zpracován projekt a zajišťují se potřebná vyjádření pro podání dokumentace na společné územní a stavební povolení. Předpokládané náklady jsou cca 6 mil Kč a budou upřesněny po dokončení dokumentace pro provedení stavby. Aktuálně je také připravován dílčí projekt pro podání žádosti o dotaci na zadržování vody v krajině (vsakovací dlažba v místech pro parkování).

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Dalibor Pěnčík, investice

Projektant:

ŠTARHA ENGINEERING s.r.o., Ing. Oldřich Štarha