DPS Pod Strání
zahájení
01. 09. 2022
dokončení
31. 12. 2024
financování
dotace, rozpočet města

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalovat do domova s pečovatelskou službou Pod Strání systém bezdrátové elektronické požární signalizace (EPS), který umožňuje signalizovat situace nebezpečné pro vznik požáru nebo signalizovat vlastní požár. Samočinné hlásiče zjistí ohnisko vznikajícího požáru ještě v době, kdy nedochází k plamennému hoření, a tudíž nebezpečí požáru a jeho rozšíření je minimální. Z hlediska použití je EPS technický prostředek umožňující zkrácení doby, která uplyne od vzniku požáru k vyhlášení požárního poplachu.

Po vyhlášení požárního poplachu ústřednou končí působnost EPS. Odpovědnost za další činnost přebírá obsluha ústředny. Rozsah požáru i způsobené škody jsou tím menší, čím rychlejší je účinný zákrok služby ústředny. EPS má své opodstatnění jedině tehdy, je-li uživatelem začleněna do komplexu protipožárních opatření stavby, a proto zatím nelze odhadnout celkovou výši této investice. Odhadované náklady jen na EPS jsou cca 3,6 mil. Kč.  

EPS bude ovládat sirény v objektu a případné další systémy bude možné připojit do ústředny EPS až po aktualizaci PBŘ (požárně bezpečností řešení stavby), která momentálně probíhá. EPS bude nutné připojit na pult PCO hasičského záchranného systému, což si vyžádá ještě zpracování samostatného projektu připojení na HZS (bude zadáno po aktualizaci PBŘ).

V rámci financování realizace tohoto projektu se předpokládá podání žádosti o dotaci, bude-li v rámci vhodného dotačního titulu vyhlášena výzva pro příjem žádostí. 

Organizační a realizační zajištění projektu:

Politický garant projektu:

Ing. Arch. Ivo Hrdlička, 1. místostarosta

Projektový manažer:

Ing. Michal Kramář, vedoucí ORŽP

Projektant:

Forgys s.r.o. , Ing. Ivo Tříska

Zpracovatel PBŘ:

Staviař – požární bezpečnost staveb s.r.o.