Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - zpráva č.5

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava – zpráva č.5 – pro období od 6.6.-12.6.2022

Přílohy

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné - zpráva č.5

zpráva_5_2022.pdf