Monitorovací zpráva č. 17 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

Monitorovací zpráva č. 17 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné – Jižní Morava – pro období od 29.8. – 4.9.2022

Přílohy

Monitorovací zpráva č. 17 o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

zpráva_17_2022.pdf