Menu Zavřít

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBSAHUJÍCÍ AZBEST

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo prach lze do sběrného dvora přijímat zásadně v neprodyšných obalech, nádobách nebo kontejnerech.

V případě, že odpady s obsahem azbestu nebudou dostatečně zabezpečeny (tj. ve výše uvedených obalech), poskytne obsluha za úplatu pro tento účel dostupné obalové materiály. Další informace v příloze.

Přílohy

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBSAHUJÍCÍ AZBEST

AZBEST - pokyny.pdf