Menu Zavřít

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:Odstávka číslo: 230250662, dne 21.06.2023 od 08:00 do 21.06.2023 10:30. Vypnutá oblast:Trafostanice Mikulov NOVÁ (500584) celá ul. Nová (netýká se č.p.21 a 23), Tyršova, Jüttnerova,Košuličova, Krautgartnerova, Otakara Oplatka část ul.Brněnská č.p.1078/37, 1077/35 a 1071/33část ul. 22.dubna od č.p.1055/2 a 322/21 po parc.č.2155/13 a č.p.1184/31 (včetně č.p.1072/1 a 1073/3)Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energieo pochopení pro toto nezbytné omezení.Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetickézařízení za zařízení pod napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutnépředem vždy projednat se společností EG.D, a.s.Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivtewww.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.Děkujeme Vám za pochopení.EG.D, a.s.

Přílohy

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

eon_oznameni (1).pdf