Menu Zavřít

Dnes se konal Workshop k analýze stavu cestovního ruchu

Dnes se konal Workshop k analýze stavu cestovního ruchu, kterého se zúčastnila odborná veřejnost. Pozvání přijalo více než 40 zainteresovaných. Všem děkujeme za aktivní účast. Vaše názory a podněty jsou nezbytné pro tvorbu Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu v Mikulově, na které pracujeme.

Stejně tak důležitý je také hlas občanů Mikulova a všech, kdo žijí nebo pobývají v jeho blízkém okolí. Předně děkujeme všem, kdo jste do této chvíle vyplnili DOTAZNÍK pro širokou veřejnost. Vašeho zájmu si vážíme. Pro získání ještě většího vzorku odpovědí jsme se rozhodli dotazník prodloužit do 3.10.
Anonymní dotazník prosím vyplňte zde https://1url.cz/@kultura_cestovniruch

Děkujeme.

Zítra pokračujeme Workshopem k analýze stavu kultury v Mikulově.