Menu Zavřít

Hlášení pro obyvatele ulice Na Jámě:

Vážení spoluobčané, 

informujeme Vás o dalším pustupu prací na ulici Na Jámě.

Od pondělí 25.09.2023 bude probíhat výkop vodovodu kolem dotčeného sklepa před domem č.p. 52/2 v délce cca 50 m. Práce budou prováděny po částech, bude vykopána rýha na cca třetinu vodovodu a po jejím položení ihned zasypána. Po položení těchto částí bude vodovod uveden do provozu. Ukončení těchto prací na vodovodu je plánováno do středy 27.9.2023.

Od pondělí 2.10.2023 začnou výkopové práce na sanaci sklepa č.p. 52/2. Dojde k postupnému odkopání sklepa, zapažení a samotné sanaci. Sanace sklepa bude kontinuálně probíhat zároveň s výkopem vodovodu a kanalizace (realizuje jiná fy. Sasta). Práce na sanaci sklepa budou ukončeny 31.11.2023. Výkopové práce pro pokládku vodovodu a kanalizace budou zahájeny od domu č.p. 349/3 a budou pokračovat ulicí směrem k ul. Kozí Hrádek. 

Opatření pro dotčené nemovitosti úseku Brněnská – Kozí Hrádek:

  •  Místo stavby a všechny sklepy v tomto úseku byly osobně prohlédnuty statikem Ing. Ilčíkem
  • Výkopové práce nezasahují do velké hloubky cca 1,2 m. V místě přepojení vodovodu v křižovatce ulice Kozí Hrádek a ul. Na Jámě bude vodovod přepojen v hloubce cca 1,5 m (niveleta stávajícího vodovodu).
  • Kromě dvou sklepů, které jsou umístěny cca 1,2 m pod niveletou komunikace (RD č.p. 1501/2A a RD č.p. 94/3 – vchod z ul. Pavlovská) jsou všechny sklepy v dostatečné hlubce a není potřeba je staticky zajistit.
  • Statik dva mělce uložené sklepy – viz RD č.p. výše, doporučil staticky zajistit (výdřeva). K výdřevě došlo v úterý 19.09.2023
  • Na tento úsek byla zvolena lehká mechanizace: Pásový bagr (gumové pásy) 7t, Menzimuck (pavoučí bagr) 7,5t, Minibagr (gumové pásy) 3,6t, MaN (malé nákladní auto) 5t, Avia (malé nákladní auto) 5t