Menu Zavřít

Národní přírodní památka

Kalendář věků

Kalendář věků se nachází na severním úpatí Pavlovských vrchů východně od obce Dolní Věstonice na jižní Moravě. Jde o opuštěnou cihelnu, jejíž dno se nachází ve výšce cca 180 m n. m. Těžbou zde byl odkryt profil o výšce cca 20 m, v jehož středu byl po ukončení těžby vytvořen vertikální zářez obdélníkového profilu. Ve dně cihelny bylo vrty zjištěno další 15 m mocné souvrství spraší, svahových sedimentů a fluviálních písků s ojedinělými štěrčíky a se dvěma půdními komplexy. V blízkém okolí opuštěné cihelny v roce 2000 proběhl intenzivní speleologický průzkum, který se zaměřil na mapování sprašového pseudokrasu, při tomto průzkumu byla mimo jiné důkladně zmapována podzemní prostora, která byla nazvána Netopýří jeskyně (délka cca 70 m, hloubka 20 m). Při tomto průzkumu byly v okolí Kalendáře věků popsány i další podzemní prostory a jiné pseudokrasové jevy.

základní informace

Rozloha

0,45 ha

Nadmořská výška

180 - 204 m

Území je chráněno od

15. 5. 2005

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě