Menu Zavřít

Národní přírodní rezervace

Slanisko u Nesytu

Tato národní přírodní rezervace je nejcennější moravskou lokalitou slanomilné flóry. Rozpustné soli, které jsou nezbytné pro výskyt tohoto druhu vegetace, pocházejí z podložních usazenin třetihorního moře a z vývěru minerálních vod, které v minulosti využívaly sirné lázně v Sedleci. K nejvzácnějším rostlinám tohoto území patří hadí mord malokvětý, dále hvězdnice slanistá, jitrocel přímořský, sítina slanisková aj. Mimo jiné je tu prokázán výskyt šesti ohrožených druhů motýlů, např. obalečíků, chobotníčka slaništního aj. Slanisko se nachází u největšího moravského rybníku Nesytu (315 ha), který je součástí jedné z nejstarších rybničních soustav na Moravě, Lednických rybníků. Rybníky se řadí k mokřadům mezinárodního významu. Zároveň jsou cenným ptačím územím, Ptačí oblastí Lednické rybníky, v rámci soustavy Natura 2000. Hnízdí tu i naše nejvzácnější kachna zrzohlávka rudozobá.

základní informace

Rozloha

17,02 ha

Nadmořská výška

175 m

Území je chráněno od

4. 10. 1961

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě