Menu Zavřít

Národní přírodní rezervace

Tabulová

V roce 2014 byla národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen zrušena a místo ní byla vyhlášena na části tohoto území nová národní přírodní rezervace Tabulová, tvořená Stolovou horou a Růžovým vrchem. Rezervace se nachází severně od Mikulova. Na úpatí a svazích Stolové hory (458 m n. m.) se rozprostírá drnová step s množstvím vzácných rostlin (např. šalvěj habešská, která se tu vyskytuje na jediném místě v České republice, koniklec velkokvětý, hvozdík Lumnitzerův pálavský, kosatec skalní písečný, kavyl Ivanův, lilie zlatohlávek aj.). Ke spatření jsou tu i druhy bezobratlých – roháč obecný, cvrček polní, ploskoroh žlutý, přástevník kostivalový. Savci jsou zastoupeni například křečkem polním. Na vrcholu hřbetu Růžového vrchu lze nalézt řadu krasových jevů, např. závrty a vyvětralá krasová okna. Na skalních stepích se zde vyskytuje např. pěchava vápnomilná, lomikámen latnatý, stařinec celolistý, lipnice bádenská aj. Na stepních teráskách vegetuje rozchodník ostrý, rozchodník bílý a netřesk srstnatý olysalý. Severní a severozápadní lesní svahy  v předjaří rozkvetají sněženkou předjarní. Rezervace je typická výskytem stepních druhů bezobratlých (např. saranče modrokřídlá, kudlanka nábožná aj.). V křovinách hnízdí např. ťuhýk obecný, pěnice vlašská, sedmihlásek hajní, hrdlička divoká, slavík obecný a bramborníček černohlavý. Na dvou strmých skalních útesech se na vrcholu Růžového vrchu nachází zřícenina Sirotčího hrádku.

základní informace

Rozloha

108,38 ha

Nadmořská výška

288 - 458 m

Území je chráněno od

29. 7. 2014

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě