Menu Zavřít

Přírodní památka

Anenský vrch

Anenský vrch naleznete uprostřed polí a vinohradů a nevede k němu turistická stezka. I když nepatří mezi významnější chráněná území Pálavy, přesto je velmi bohatý na vegetaci. Botanické průzkumy zaznamenaly na Anenském vrchu celkem 130 druhů vyšších rostlin, z druhů chráněných zákonem se zde vyskytují kosatec nízký, hvězdnice chlumní nebo třeba třemdava bílá. Naleznete zde i rostliny se zeměpisnými jmény, jako je: řebříček panonský, čilimník rakouský, bílojetel německý, čilimník řezenský či dokonce strdivka sedmihradská. Anenský vrch uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny slouží jako  útočiště pro mnoho druhů živočichů, jsou to např. ptáci hnízdící v křovinách, mezi nimiž patří k nejvýznamnějším ťuhýk obecný nebo pěnice vlašská.

základní informace

Rozloha

1,14 ha

Nadmořská výška

243 - 268 m

Území je chráněno od

1. 1. 1987

Související odkazy

CHKO Pálava

umístění v mapě